Kumpulan Contoh Surat

Kumpulan Contoh Surat Semoga Bermanfaat ....

Contoh SK Sekolah 2SURAT KEPUTUSAN
Nomor :.....................................

TENTANG

PENGANGKATAN PERSONIL / KARYAWAN
TAMAN KANAK-KANAK ................................

Membaca               )
Menimbang            ) dst
Mengingat )

Memperhatikan            : Hasil Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan........................................, tentang Pengangkatan Kepala, Guru dan Karyawan Taman Kanak-kanak ..................................

MEMUTUSKAN

Menetapkan                 : Mengingat Saudara
                                      Nama                        
                                      Tempat/Tgl. Lahir       :
                                      Pendidikan                 :  
                                      Jabatan                       :
                                      TMT                          :  
                                      Alamat                       :
                                                                          

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di          :
Pada Tanggal          :

KETUA
YAYASAN PENDIDIKAN
“..............................”
 _________________

  
Untuk versi blog yang lebih nyaman, silahkan kunjungi : pustaka-surat.com.

*)jika ada yang merasa dirugikan atas terbitnya contoh dokumen di atas, mohon menghubungi admin, agar dapat di hapus dari blog ini. terimakasih.0 comments:

Contoh SK Sekolah 2